• HomeJatoi- Shagufta Kanwal

Jatoi- Shagufta Kanwal

JatoiYe Hoye Na Baat !!!

Abb ghar baithay ZTBL may Bank account kholo …

🄹🄰🄻🄳 🄰 🅁🄰🄷🄰 🄷🄰🅈