• HomeShah Jamal- Ghulam Qadir

Shah Jamal- Ghulam Qadir

ShahJamalYe Hoye Na Baat !!!

Abb ghar baithay ZTBL may Bank account kholo …

🄹🄰🄻🄳 🄰 🅁🄰🄷🄰 🄷🄰🅈